• Zobrazí vrstevnice, stezky pro pěší a trasy cyklostezek včetně jejich označení na většině míst světa
  •